Guvva Gorinka Teaser |satya dev| Priyadarshi| Chitanya, Priyalal