1984:

 • ఇంటిగుట్టు (వర్సెస్) మంగమ్మ గారి మనవడు  
 • రుస్తుం (వర్సెస్) కథానాయకుడు  

1985:

 • చట్టంతో పోరాటం (వర్సెస్) ఆత్మబలం

1986:

 • కొండవీటి రాజా (వర్సెస్) నిప్పులాంటిమనిషి
 • రాక్షసుడు (వర్సెస్) అపూర్వ సోదరులు 

1987:

 • దొంగ మొగుడు (వర్సెస్) భార్గవ రాముడు    
 • పసివాడి ప్రాణం (వర్సెస్) రాము

1988:

 • మంచి దొంగ (వర్సెస్) ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్
 • యుద్ధ భూమి (వర్సెస్) రాముడు భీముడు 

1997:

 • హిట్లర్  (వర్సెస్)  పెద్దన్నయ్య

 2000:  

 •  అన్నయ్య (వర్సెస్) వంశోద్ధారకుడు

 2001:

 • మృగరాజు (వర్సెస్) నరసింహ నాయుడు
 •  శ్రీ మంజునాథ (వర్సెస్) భలేవాడివి బాసూ  

2004:

 • అంజి (వర్సెస్) లక్ష్మి నరసింహ 

2017:

 • ఖైదీ నంబర్ 150 (వర్సెస్) గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి 
(Visited 421 times, 1 visits today)

Related Post